O AMAZONASU

Udruga Amazonas registrirana je u Zagrebu 2004. godine sa svrhom poticanja pozitivne promjene i društvene aktivacije.

Naši su ciljevi:

  • poticati razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih
  • promicati kulturne i ostale raznolikosti, toleranciju i razumijevanje
  • poticati zdrave životne stilove, bavljenje tjelesnim aktivnostima i rekreativnim sportom
  • poticati društvenu solidarnost, omogućiti socijalno isključenim skupinama uključivanje i aktivno sudjelovanje u zajednici
  • prevenirati neprihvatljivo ponašanje djece i mladih
  • promicati nenasilje i izgradnju mira
  • promicati capoeiru i ostale aspekate afro-brazilske kulture
  • jačati međukulturnu suradnju
  • poticati aktivno sudjelovanje i mobilnost mladih

Naše djelatnosti bazirane su na provođenju programa i projekata usmjerenih na edukaciju, osnaživanje i povećanje kvalitete života djece, mladih i odraslih u lokalnoj zajednici. Kroz tri područja rada – socijalna podrška, aktivni i mobilni mladi te kretanje i sport – organiziramo aktivnosti za aktivno provođenje slobodnog vremena, promičemo volonterstvo i uključivanje u lokalnu zajednicu, organiziramo radionice, edukacije i treninge. Kroz capoeiru i sportske aktivnosti provodimo programe razvoja socijalnih vještina djece i mladih. U svom radu velikim dijelom fokusirani smo na društvene skupine u riziku i sa smanjenim mogućnostima (djeca i mladi s problemima u ponašanju, djeca i mladi u riziku, obitelji u riziku).  Kako bi  naši projekti bili što uspješniji i kvalitetniji, surađujemo s mnogim udrugama, institucijama i centrima u zemlji, regiji, Europi i svijetu.

Naša vizija

je otvoreno, zaigrano i solidarno društvo.

Naša misija

je poticanje pozitivne promjene kroz inovativnost, pokret i učenje.

Naše vrijednosti

su inkluzivnost, optimizam i promjena.

Naš slogan

Play. Learn. Evolve.

DOKUMENTI Udruge Amazonas