Search
Close this search box.

edukacije

EDUKACIJA: Sportske igre kao alat za učenje socijalnih vještina

Namijenjena je prosvjetnim radnicima, edukatorima i stručnjacima koji rade s grupama, a žele unaprijediti svoj način rada i istražiti mogućnosti sportskih igara kao alata za socijalno i emocionalno učenje

Ishodi edukacije:

  • Sudionici će se kroz vlastito iskustvo upoznati s različitim sportskim igrama i aktivnostima koje pogoduju razvoju socijalnih vještina
  • Sudionici će se upoznati s teorijskim okvirom iskustvenog učenja i refleksije (debriefing)
  •  Sudionici će naučiti osnovne korake u vođenju procesa refleksije nakon održane aktivnosti
  • Sudionici će naučiti kako sportski princip mogu prilagoditi i koristiti u svom području rada

Edukaciju vodi:

Tena Kostanjšek – socijalna pedagoginja i autorica preventivnog programa “tribo moderna – capoeira za toleranciju i nenasilje” u kojem se capoeira koristi kao alat za učenje socijalnih vještina. Izvoditeljica kolegija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu: “Capoeira kao metoda u radu s djecom i mladima u riziku”. Posjeduje preko 15 godina iskustva izravnog rada s grupama djece, mladih i odraslih, NLP praktičar, nositeljica izrade priručnika “Sportske aktivnosti kao pedagoški alat”.

Za detaljnije informacije, suradnju i našu ponudu kontaktirajte nas na info@amazonas.hr ili 098/224-834

Način rada:

Edukacija sadrži teorijski okvir i praktičnu primjenu. Sudionici će iskustveno proći vježbe i aktivnosti koje kasnije mogu koristiti u radu s grupom/razredom te će aktivno sudjelovati u procesu učenja.
Nakon edukacije, svi sudionici dobit će skriptu s aktivnostima koje će proći na edukaciji kao i s nekim dodatnim aktivnostima koje mogu naknadno koristiti u radu s grupom/razredom.

Dojmovi polaznika/ica:

„Ova današnja edukacija jedna je od najboljih na kojima sam sudjelovala. Aktivnosti su se brzo izmjenjivale, nakon svake smo dobili povratnu/korisnu informaciju kako iskoristiti stečeno znanje, a svaka od aktivnosti bila je dinamična, zabavna, zanimljiva i inspirativna. Hvala voditeljici!“

„Samo pohvale za radionicu. Vrlo dinamično, zanimljivo i korisno. Koristit ću naučeno u radu s djecom.“

„Bila sam oduševljena edukacijom jer je bila puna primjera koje možemo primijeniti u našem radu. Predavačica je izvrsno to odradila i dala dosta primjera i objašnjenja. Svidjelo mi se što smo u svakom dijelu edukacije i mi bili aktivni sudionici. Željno iščekujem i sljedeće edukacije! Sve pohvale!“

“Aktivnosti u edukaciji su bile super, jako korisne i primjenjive! Također, aktivnosti su mi dale drugačiju perspektivu gledanja na sport i sportske aktivnosti.”

EDUKACIJA: JEZIK KOJI ČINI RAZLIKU – komunikacija u teškim situacijama

Edukacija je usmjerena na osvještavanje jezičnih obrazaca koje koristimo u komunikaciji i načinu na koji oni mogu utjecati na sugovornika. Koje su to riječi ili obrasci koje djeluju motivirajuće, a koje izazivaju otpor. Kako isti sadržaj možemo izgovoriti na način da zainteresiramo sugovornika i da izazovemo negativnu reakciju sugovornika. Koje su to “snažne” riječi, a koje imaju skrivenu poruku neuspjeha.

Što znači pozitivna komunikacije i što je to jezik utjecaja.

Edukacija se sastoji od teorijskog dijela, praktičnih primjera i vježbi. Teorija djelomično proizlazi iz jezičnih koncepata Neuro lingvističkog programiranja (NLP), a praktično iskustveni dio prilagođen je primjeni u radu u okviru odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova u socijalnoj skrbi, organizacija koje rade s ljudima. Naglasak je na radu s osobama u otporu, roditeljima, djecom, suradnicima, kao i s ljudima u svakodnevnom životu. Primjerena za stručnjake u psihosocijalnom radu, učitelje i sve pojedince koji rade s ljudima. Edukaciju vodi Tena Kostanjšek, socijalni pedagog i NLP praktičar. Broj sudionika ograničen je na maksimalno 16, kako bi se osigurala mogućnost praktičnog rada i rada na primjerima sudionika.

Što su rekli sudionici:

„Fantastično i jako korisno i mislim da ću u bliskoj budućnosti dosta toga moći iskoristiti.”

„Konkretni primjeri, iskoristivi u praksi, povezani sa životom i mogućim aktualnim izazovima.”

„Izuzetno sam zadovoljna, iznad svih mojih očekivanja, vrlo stručno, tečno, lijepo vođeno, izuzetno korisna edukacija koju bi preporučila svima koji rade s ljudima.”

„Cijela edukacija mi je bila iznimno korisna i zanimljiva. Osvještavanje utjecaja riječi i poruke koju one prenose, učenje alternativnih oblika pojedinih riječi (kako prenijeti istu poruku drugim riječima).”

„Edukacija je dobro osmišljena, dobro su objašnjeni ključni pojmovi važni za učinkovitu komunikaciju, teorija i praktične vježbe izmjenjuju se na način koji omogućava lako praćenje i pamćenje.”

Osposobljavanje za provedbu programa: ISTRESI – tehnike nošenja sa stresom

Program ISTRESI – tehnike nošenja sa stresom namijenjen je učenicima viših razreda osnovnih škola. Sastoji se od pet iskustvenih psihoedukativnih radionica usmjerene osvještavanju izvora stresa te usvajanju tehnika nošenja sa stresom. Tehnike regulacije emocija i stresa sadržane u radionicama baziraju se na disanju i tijelu. Program je verificiran od Ministarstva znanosti i obrazovanja te je dostupan u sekciji edukativni materijali

Edukacija za stručnjake koji rade s djecom i mladima sastoji se od teorijskog dijela i vježbi, a korisna je kao priprema za provedbu priručnika ili kao uvod u temu stresa i usvajanju tehnika sa nošenje sa stresom. Sve vježbe primjenjive su i za odrasle odnosno možemo ih koristiti za osobnu dobrobit i usvajanje tehnika za regulaciju vlastitog stresa.

Osposobljavanje za provedbu programa: Više od sporta

Program VIŠE OD SPORTA primjenjiv je u radu s učenicima viših razreda osnovnih škola, srednjoškolcima i mladima. Sastoji se od 10 radionica u kojima se sportske i tjelesne aktivnosti koriste kao alat za osobni razvoj i socijalno učenje. Program pokriva sljedeća područja učenja: samosvijest, samoupravljanje, odgovorno odlučivanje, međuljudske vještine, društvena osviještenost. Priručnik za provedbu programa preuzmi u sekciji edukativni materijali.

psihoedukacije i socijalnog učenja. Osim za primjenu priručnika, nakon osposobljavanja sudionici će i sami moći osmisliti aktivnosti u kojima se sportske i tjelesne aktivnosti koriste kao alat za razvoj socio emocionalnih vještina.

Stručna predavanja i edukacije iz specifičnih područja

Za upite o specifičnim edukacijama ili stručnim predavanjima obratite nam se na info@amazonas.hr