Search
Close this search box.

edukativni materijali

Program ISTRESI

Program ISTRESI – tehnike za nošenje sa stresom namijenjen je učenicima viših razreda osnovnih škola. Sastoji se od pet iskustvenih psihoedukativnih radionica usmjerene osvještavanju izvora stresa te usvajanju tehnika nošenja sa stresom. Tehnike regulacije emocija i stresa sadržane u radionicama baziraju se na disanju i tijelu. Program je verificiran od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Priručnik prati i 6 edukativnih video materijala koje možeš pogledati OVDJE.

Program i video materijali su nastali u okviru projekta ‘Zajedno gradimo sustave podrške’, UP.04.2.1.11.0185, sufinanciran od EU. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Amazonas. Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Program VIŠE OD SPORTA

Program VIŠE OD SPORTA primjenjiv je u radu s učenicima viših razreda osnovnih škola, srednjoškolcima i mladima. Sastoji se od 10 radionica u kojima se sportske i tjelesne aktivnosti koriste kao alat za osobni razvoj i socijalno učenje. Program pokriva sljedeća područja učenja: samosvijest, samoupravljanje, odgovorno odlučivanje, međuljudske vještine, društvena osviještenost.

Priručnik je nastao u okviru projekta „More then sport“, projekt malog partnerstva koji financira Europska komisija u okviru programa Erasmus+. Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Amazonas.