Search
Close this search box.

Što kažu stručnjaci

Ruminacija ili overthinking

Naš um dnevno proizvede više od 60 000 misli. Neke od tih misli „ulovimo“ i na njima zadržimo pažnju, ali isto tako nam dobar dio

Zdravi i nezdravi odnosi – koja je razlika?

Ne znači da u zdravom odnosu neće biti konflikata već da će se o nastalom konfliktu moći razgovarati te međusobno uvažiti pozicija svake osobe. Nezdravi odnos, s druge strane, možemo definirati kao onaj u kojemu fali poštovanje između osoba.

Ljutnja – daj zašto se ljutiš?

Važno je napomenuti da je ljutnja samo jedna od brojnih emocija koje osjećamo i koje daju boje našem životu. Svaka emocija koju osjećamo (tuga, sreća, strah i sl.) ima svoje ime, intenzitet i ulogu u našim životima. Upravo zato su sve one važne te ih treba osvijestiti i uvažavati.

Internet može biti koristan alat u odgoju djece

Iskoristite Internet kao resurs u odgoju djece. Pomozite im i usmjerite ih da ga koriste za prikladnu zabavu, zadovoljavanje intelektualne znatiželje, razvoj kreativnosti, razvoj intelektualnih vještina.