Search
Close this search box.

Novosti

Uloga roditelja u razvoju emocionalne inteligencije djeteta

Naša sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i reguliranja emocija važna je za naše svakodnevno funkcioniranje kao i za interakciju s drugima. Kroz prepoznavanje vlastitih emocija možemo bolje razumjeti na koji način se regulirati te kakvu si podršku pružiti. Također nam prepoznavanje emocija drugih omogućuje da suosjećamo s njima te nam također pomaže pri odabiru podrške koju ćemo nekom pružiti – bilo to riječima, prisutnošću ili davanjem prostora drugoj osobi. Sve je to važno za zdrav i ispunjavajući odnos kako sa sobom tako i s drugima. Navedene sposobnosti čine tzv. emocionalnu inteligencije. Kako podržati emocionalni razvoj djece? Emocionalni razvoj igra ključnu ulogu u

Saznaj više

Uloga roditelja u razvoju emocionalne inteligencije djeteta

Naša sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i reguliranja emocija važna je za naše svakodnevno funkcioniranje kao i za interakciju s drugima. Kroz prepoznavanje vlastitih emocija možemo bolje razumjeti na koji način se regulirati te kakvu si podršku pružiti. Također nam prepoznavanje emocija drugih omogućuje da suosjećamo s njima te nam također pomaže

Saznaj više

Amazonas zapošljava!

Tražimo novog člana / članicu tima, za provođenje programa i projekata u području socijalne podrške. Udruga Amazonas registrirana je u Zagrebu 2004. godine sa svrhom

Edukacija: Jezik koji čini razliku

Edukacija je usmjerena na osvještavanje jezičnih obrazaca koje koristimo u komunikaciji i načinu na koji oni mogu utjecati na sugovornika/icu.

UPISI: Nova sezona jezika u Amazonasu!

Pomalo tradicionalno, listopad je mjesec za odluke o usvajanju novih znanja u Amazonasu! I ove godine možeš naučiti osnove stranog jezika ili unaprijediti znanje postojećeg.