Search
Close this search box.

Počela je provedba Erasmus+ projekta ‘More than sport’

U okviru Erasmus+ programa, Amazonas provodi projekt ‘More than sport’ u partnerstvu s organizacijom Empoderar iz Portugala. Projekt se provodi u okviru ključne aktivnost 2 – mala partnerstva u području mladih. Vrijednost je 60.000 EUR, a sufinancira ga Agencija za mobilnost i programe EU.

Opći cilj projekta je stvoriti strukturirani program za rad s mladima sa smanjenim mogućnostima s ciljem poticanja njihova osobna razvoja i održive društvene transformacije. Osnovne metode su sportske aktivnosti.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Kreirati sistematiziranu metodologiju rada s mladim migrantima/izbjeglicama i mladim slabijeg socio-ekonomskog statusa kako bi bili osnaženi da prepoznaju vlastite snage, osvijeste svoj potencijal i aktivno doprinesu društvu
  • Stvoriti široko dostupan program za osnaživanje mladih migranata/izbjeglica i mladih slabijeg socio – ekonomskog statusa kroz sport i tjelesnu aktivnost

Konačni rezultat projekta bit će program u vidu priručnika za rad s navedenim skupinama mladih. On će biti dostupan brojnim organizacijama koje rade s mladima sa smanjenim mogućnostima. Uz to, dio stručnjaka/inja imat će priliku sudjelovati na međunarodnom osposobljavanju za rad s mladima kroz sport i tjelesnu aktivnost.

Projekt traje od 01. rujna 2022. do 01. ožujka 2024. godine.