Search
Close this search box.

Priručnik za osobe koje rade s mladima

Unutar projekta ‘Youth Catalyst 2.0.’ koji se održao od 29.10. do 07.11. 2021. u Češkoj nastao je ‘Toolbox for Trainers’.

Radi se o priručniku koji sadrži neformalne edukativne aktivnosti koje mogu biti sjajna inspiracija svima nama koji radimo s mladima.

Neke od tema koje se u priručniku nalaze su samopouzdanje, postavljanje granica, nošenje s konfliktom, kreativne metode kao alat za učenje i evaluacija.

Na projektu ‘Youth Catalyst 2.0.’ Amazonas je bila partnerska organizacija. Ispred nas, na treningu su sudjelovali Josipa, Petra, Rene i Melita. Organizator treninga bio je Brno Connected, a projekt je sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa.