Search
Close this search box.

Tražimo novog člana/članicu tima – za koordinaciju i razvoj programa i projekata u području mladih

Udruga Amazonas registrirana je u Zagrebu 2004. godine sa svrhom poticanja pozitivne promjene i društvene aktivacije. Naše djelatnosti bazirane su na provođenju programa i projekata usmjerenih na edukaciju, osnaživanje i povećanje kvalitete života djece, mladih i odraslih u lokalnoj zajednici. Djelujemo kroz tri područja rada – socijalna podrška, aktivni i mobilni mladi te osnaživanje stručnjaka.

U svom radu velikim dijelom fokusirani smo na društvene skupine u riziku i sa smanjenim mogućnostima (djeca i mladi s problemima u ponašanju, djeca i mladi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i njihovim roditeljima). Više o nama pronađi na www.amazonas.hr i javi nam se ako smatraš da možeš kvalitetno doprinijeti provođenju naše misije.

Naš tim treba osobu koja će:
 • Koordinirati programe i projekte u području mladih: osiguranje kvalitete provedbe programa i projekata, unaprjeđenje rada i metodičkih postupaka, upravljanje projektima i projektnim ciklusima u području mladih
 • Strateški promišljati i razvijati nove programe i inicijative: izrada projektnih prijedloga i prijava na natječaje, mapiranje izvora financiranja, sudjelovanje u strateškom razvoju Amazonasa
 • Doprinijeti umrežavanju: razvijati i održavati suradničke odnose sa organizacijama i institucijama u našoj lokalnoj zajednici (Trešnjevka) i šire, a u okviru potreba Udruge; razvijati strateška partnerstva sa međunarodnim organizacijama
 • Dati stručan doprinos u našem radu s mladima: izravnim provođenjem aktivnosti s mladima iz područja neformalnog obrazovanja i osobnog razvoja, za mlade u riziku i s manje mogućnosti te pružanjem mentorske podrške našim volonterima
Uvjeti:
 • visoka stručna sprema društveno-humanističkog usmjerenja
 • pomagačka struka (socijalni radnik, socijalni pedagog, psiholog, pedagog) ili osoba s dodatnim formalnim ili neformalnim obrazovanjem u području rada s mladima s manje mogućnosti (mladi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti)
 • minimalno dvogodišnje iskustvo rada u organizacijama civilnoga društva, u području izrade projektnih prijedloga i upravljanja projektima
 • poznavanje programa Erasmus+ i mogućnosti za organizacije civilnoga društva u okviru programa Erasmus+, iskustvo sudjelovanja u projektima u okviru programa Erasmus+, poznavanje zakonodavnog okvira i politika usmjerenih mladima
 • poznavanje rada na računalu, napredno poznavanje i korištenje MS Office paketa
 • engleski jezik, aktivno u govoru i pismu
DODATNI UVJETI:

U Amazonasu između ostalog koristimo sportske aktivnosti i capoeiru kao alat u radu s mladima, što je i sastavi dio velikog dijela naših projekata. U našem strateškom planu, predviđamo razvoj novih usluga koje se temelje na pokretu i sportu kao psihosocijalnom alatu. S obzirom da će tvoj posao biti razvoj novih programa i projektnih prijedloga, bitno nam je da si sklon/a nekom obliku vježbanja, sporta ili plesa.

Jednako tako, važno nam je da:
 • si sposoban/na kvalitetno raditi samostalno i u timu
 • imaš izrazito dobre vještine organizacije te da učinkovito upravljaš vremenom
 • si odgovoran/na, uredan/na, precizan/na i sklon/a detaljima
 • imaš sposobnost kritičkog promišljanja te rješavanja problema
 • si komunikativan/na, otvoren/a, motiviran/a i predan/a radu
 • jasno pokazuješ inicijativu u radu
ŠTO NUDIMO:
 • Ugovor na neodređeno vrijeme
 • Probni rok od 6 mjeseci
 • Djelomično fleksibilno radno vrijeme
 • Dinamično i poticajno radno okruženje uz mogućnosti učenja i napredovanja
VREMENSKI OKVIRI:
 • Prijave zaprimamo do 1.7.2023.
 • Početak rada je rujan 2023.
KAKO SE PRIJAVITI:
 • isključivo e-poštom na adresu posao@amazonas.hr
 • Prilikom prijave priloži:
  • životopis
  • motivacijsko pismo
  • preporuke (ako postoje)