sport za sretnije “ja”

Inovativni pristupi (capoeira, sport i sportske aktivnosti) koje koristimo u radu s djecom i mladima rezultiraju povećanjem broja suradnika na našim projektima, povećanjem interesa škola i pojedinaca za provedbu naših aktivnosti, a time i razvojem novih Amazonas programa. U području rada na razvoju socioemocionalnih vještina djece kroz sportske aktivnosti proveli smo i provodimo nekoliko tematskih programa.

Ciklus radionica Sport za sretnije “ja” – otvoreno za upise

Sport za sretnije “ja” program je kreiran na temelju dugogodišnjeg iskustva rada s djecom na razvoju samopoštovanja, samoefikasnosti, socijalnih vještina i emocionalne samoregulacije kroz različite oblike sportskih igara i aktivnosti. Grupno bavljenje sportom povezuje se s velikim brojem pozitivnih psihosocijalnih ishoda kod djece kao što su: širenje mreže vršnjačkih odnosa, bolje vještine rješavanja sukoba, manja prisutnost psiholoških poteškoća kao što su anksioznost i depresija, više samopoštovanje i općenito veće zadovoljstvo životom. U ovom programu, upravo ti pozitivni elementi sportskih aktivnosti prilagođeni su i kreirani na način da ciljano potiču socijalno učenje.

Program se sastoji od 10 radionica organiziranih u različite tematske cjeline tijekom kojih prolazeći kroz brojne sportske igre djecu stavljamo u situacije koje nam pružaju priliku da s njima učimo socijalne vještine, vještine emocionalne samoregulacije te da radimo na podizanju njihova samopoštovanja i samoefikasnosti te smanjenju socijalne anksioznosti.

Kako bismo mogli sveobuhvatno djelovati na razvoj sretnijeg “ja” kod djece, u ciklus je uključeno i do 4 sata savjetodavnog rada za roditelje sa psihologom ili socijalnim pedagogom, što omogućuje roditeljima da uz stručnu podršku poboljšaju vještine roditeljstva i uče o mogućnostima pristupa djetetu u specifičnim situacijama te izgradnji kvalitetnog odnosa s njim.

U ciklus radionica moguće se uključiti nekoliko puta tijekom godine, ovisno o početku. Ciklus je uvijek namijenjen djeci unutar iste dobne skupine. Trenutno su u tijeku prijave za ciklus koji počinje 2. listopada 2020. za djecu od 2. do 4. razreda. Rad je u malim grupama, do maksimalno 8 polaznika. 

Za dodatne informacije i prijavu javite nam se mailom: vjeko@amazonas.hr

Radionice u razredima za učenike osnovnih škola

Sportski pristup proveli smo i kroz nekoliko preventivnih programa s razrednim odjeljenjima u osnovnim školama. Ciklus od pet radionica Više od sporta – alat za promjenu namijenjen je učenicima od 4. do 6. razreda te se provodi u razrednim odjeljenjima. Usmjeren je na osvještavanje snaga i slabosti razreda kao tima te razvoj pozitivne atmosfere i timskog rada kroz sportske igre s loptom (košarka, graničar).

Program Ritam razreda sastoji se od 10 radionica za učenike nižih razreda osnovnih škola te je usmjeren na razvoj suradničkih odnosa u razredu, prihvaćanje različitosti i razvoj solidarnosti u razredu. Razvija vještinu grupnog rješavanja problema, a sastoji se od timskih igara i aktivnosti koje uključuju trčanje i jednostavne sportske zadatke. Program je u šk. god. 2019/20 proveden u OŠ M.J. Zagorke u Zagrebu u suradnji s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom te je bio tema diplomskog rada naše suradnice, uskoro diplomirane socijalne pedagoginje Katarine. Očekujemo rezultate istraživanja.

Za provedbu programa u vašoj školi, kontaktirajte nas.

Programi se provode u sportskoj dvorani.

podrška roditeljima

Amazonasov tim čine stručnjaci iz područja psihosocijalnog rada, a uz uži tim s nama djeluje i širi tim stručnjaka psihoterapeuta. U okviru naših preventivnih programa Tribo Moderna i Sport za sretnije “ja”, savjetodavni rad s roditeljima sastavni je dio programa, uz mogućnost uključivanja u psihoterapiju.

Nudimo uslugu savjetovanja i s roditeljima naših malih i velikih članova i korisnika ostalih aktivnosti, a isto tako, rado ćemo vam preporučiti dodatnu podršku naših suradnika terapeuta. A ako u nekim situacijama i nećemo znati kako pomoći, sigurno vas možemo informirati o postojećim uslugama u zajednici i preporučiti vam organizacije i/ili insititucije koje pružaju podršku djeci i obiteljima.

Za dodatnu podršku u procesu odgoja javite se mailom ili telefonom voditeljici programa socijalne podrške:

Tena Kostanjšek, prof. socijalni pedagog

mob: 098 224 834

e-mail: tena@amazonas.hr

Savjetodavni rad u Amazonasu provode Tena, socijalna pedagoginja s preko 15 godina iskustva izravnog rada s djecom i obiteljima, menadžerica svih programa socijalne podrške i Vjeko, magistar psihologije, voditelj programa Sport za sretnije „ja“ i  provoditelj Tribo Moderna programa.

Psihoterapiju provode naši suradnici, stručnjaci u edukaciji ili sa završenom edukacijom nekog od priznatih terapijskih pravaca (gestalt, kibernetika, realitetna terapija, kognitivno bihevioralna i drugo)