Search
Close this search box.

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda -Zajedno gradimo sustave podrške!

Nositelj projekta ‘Zajedno gradimo sustave podrške’, UP.04.2.1.11.0185 u okviru poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice je Udruga Amazonas, a partneri su Udruženje ‘Djeca prva’ i Suncokret – centar za razvoj zajednice. Ukupna vrijednost projekta je 493.288,68 kn (sredstva EU: 419.295,38 kn), a trajanje projekta je 18 mjeseci (od 23. lipnja 2022. do 23. prosinca 2023. godine). Financiran je iz Europskog socijalnog fonda.

Kroz projekt će partnerske organizacije (tri OCD-a) ojačati kapacitete u području dobrog upravljanja i socijalnog uključivanja. Edukacije i mentorstvo predstavnika/ica i zaposlenika/ica organizacija pridonijet će njihovom institucionalnom jačanju. Sve tri organizacije kroz osmišljavanje i provedbu programa za rad s djecom koja su doživjela stres i krizu te izradu alata za samopomoć povećat će kapacitete za pružanje odgovora na potrebe lokalnih zajednica u kriznim situacijama. Dostupnost kreiranih alata dugoročno doprinosi i jačanju kapaciteta drugih organizacija.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • Organiziranje izobrazbe predstavnika/ica OCD-a (u području financijskog upravljanja te neformalno obrazovanje zaposlenika/ica u području zakonodavnog okvira i prikupljanja sredstava)
  • Osmišljavanje i provedba izobrazbe i drugih oblika jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika/ica OCD-a za neposredan rad u području socijalnog uključivanja (kroz mentorstvo i procjenu potreba u lokalnoj zajednici)
  • Osmišljavanje, izrada i provedba (online) programa za osobe (djecu) koja su pretrpjela traumu ili kriznu situaciju
  • Izrada digitalnog priručnika – alata za samopomoć i podršku ranjivim skupinama

Navedene aktivnosti doprinose dostupnosti i kvaliteti socijalnih usluga i programa za krajnje korisnike – djeca, nastavnici, stručnjaci i korisnici CZSS u tri županije. Time se direktno doprinosi i ujednačenijoj razvijenosti i distribuciji OCD-a po regijama te pristupu socijalnim uslugama i programima po županijskim područjima, kao i održivosti samih organizacija i njihovih programa.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Amazonas.

Za više informacija o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba: Blaž Glavinić, voditelj projekta, blaz@amazonas.hr