education of experts

Much of our work is focused on developing new tools in working with children and young people using sports activities, body work, music, capoeira and creative approaches. We are focused on the development of prevention programs and innovations in the field of work with children and youth.

In addition to cooperating with assistants in our work, we have so far developed several educations and educational approaches for teachers, professional associates in various institutions (schools, children’s homes, orphanages…), generally people who work with children and youth, as well as for students.

EDUCATION: Sports games as a tool for learning social skills

It is intended for teachers, educators and professionals who work with groups and want to improve their way of working and explore the possibilities of sports games as a tool for social and emotional learning.

EDUCATION: LANGUAGE THAT MAKES A DIFFERENCE: communication in demanding situations

Usmjerena je na osvještavanje jezičnih obrazaca koje koristimo u komunikaciji i načinu na koji oni utječu na naše sugovornike. Sastoji se od teorijskog dijela koji proizlazi iz postavki neuro lingvističkog programiranja i praktičnih vježbi.

FIND OUT MORE AND APPLY!

LEARN BY WORKING WITH US

Ako te zanimaju naše aktivnosti, osim sudjelovanjem u edukacijama možeš učiti i uključivanjem u rad našeg tima na različite načine:

  • Prijavi se kao volonter psihoterapeut: ako si u edukaciji za neki od psihoterapijskih pravaca, pružamo ti priliku za stjecanje terapijskog iskustva kroz izravan rad s klijentom uz podršku kroz superviziju te uz uključivanje u edukacije za naš tim
  • Provedi neki od naših programa: ako radiš u školi, dječjem ili odgojnom domu ili na radnom mjestu u kojem bi volio provesti neki od naših programa, javi nam se i uz našu podršku provedi program sam/a

INTERNATIONAL ACTIVITIES

Kroz naše dosadašnje Erasmus+ treninge i razmjene mladih okupljali smo mlade i stručnjake različitih profesija te sustavno radimo na razvoju novih alata od 2013. godine. 

Uskoro: U travnju ćemo provesti Erasmus+ trening projekt Move to grow – sport as a learning tool namijenjen stručnjacima iz 6 zemalja. Rezultat treninga bit će još jedan priručnik za rad s mladima.

Uz podršku Agencije za mobilnost i programe EU, naš edukativni koncept Capoeira – tool for change predstavili smo 2018. godine na međunarodnom sajmu alata Tool fair pred stotinjak stručnjaka – osoba koje rade s mladima.

Prijavi se na newsletter i primaj informacije o našim edukativnim aktivnostima.

WORKING WITH STUDENTS

Od 2011. godine Amazonas surađuje s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom kao gost na kolegiju Doživljajne pedagogije, a 2013. godine u okviru kolegija Odabrane teme socijalne pedagogije, provodimo izborni kolegij “Capoeira kao metoda u radu s djecom i mladima u riziku”.

Studente potičemo i na razvoj kroz aktivno sudjelovanja i izravan rad s korisnicima, kroz volontiranje, a za sve naše pomagačke volonterske pozicije osigurane su supervizije ili grupe za refleksiju te edukacije usmjerene razvoju stručnih kompetencija.

Uključi se i ti i ispuni prijavnicu za volontiranje.

EDUCATIONAL MATERIALS

Dosad smo razvili dva priručnika (trenutno u radnoj verziji) za rad s djecom i mladima, priručnik za rad s grupama učenika koristeći sportske igre kao alat te priručnik za rad na programu Tribo moderna – capoeira za toleranciju i nenasilje.

Ishodi edukacije:

  • Sudionici će se kroz vlastito iskustvo upoznati s različitim sportskim igrama i aktivnostima koje pogoduju razvoju socijalnih vještina
  • Sudionici će se upoznati s teorijskim okvirom iskustvenog učenja i refleksije (debriefing)
  •  Sudionici će naučiti osnovne korake u vođenju procesa refleksije nakon održane aktivnosti
  • Sudionici će naučiti kako sportski princip mogu prilagoditi i koristiti u svom području rada

Način rada:

Edukacija sadrži teorijski okvir i praktičnu primjenu. Sudionici će iskustveno proći vježbe i aktivnosti koje kasnije mogu koristiti u radu s grupom/razredom te će aktivno sudjelovati u procesu učenja.
Nakon edukacije, svi sudionici dobit će skriptu s aktivnostima koje će proći na edukaciji kao i s nekim dodatnim aktivnostima koje mogu naknadno koristiti u radu s grupom/razredom.

Edukaciju vodi:

Tena Kostanjšek – socijalna pedagoginja i autorica preventivnog programa “tribo moderna – capoeira za toleranciju i nenasilje” u kojem se capoeira koristi kao alat za učenje socijalnih vještina. Izvoditeljica kolegija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu: “Capoeira kao metoda u radu s djecom i mladima u riziku”. Posjeduje preko 15 godina iskustva izravnog rada s grupama djece, mladih i odraslih, NLP praktičar, nositeljica izrade priručnika “Sportske aktivnosti kao pedagoški alat”.

Za detaljnije informacije, suradnju i našu ponudu kontaktirajte nas na info@amazonas.hr ili 098/224-834

Dojmovi polaznika/ica:

„Ova današnja edukacija jedna je od najboljih na kojima sam sudjelovala. Aktivnosti su se brzo izmjenjivale, nakon svake smo dobili povratnu/korisnu informaciju kako iskoristiti stečeno znanje, a svaka od aktivnosti bila je dinamična, zabavna, zanimljiva i inspirativna. Hvala voditeljici!“

„Samo pohvale za radionicu. Vrlo dinamično, zanimljivo i korisno. Koristit ću naučeno u radu s djecom.“

„Bila sam oduševljena edukacijom jer je bila puna primjera koje možemo primijeniti u našem radu. Predavačica je izvrsno to odradila i dala dosta primjera i objašnjenja. Svidjelo mi se što smo u svakom dijelu edukacije i mi bili aktivni sudionici. Željno iščekujem i sljedeće edukacije! Sve pohvale!“

“Aktivnosti u edukaciji su bile super, jako korisne i primjenjive! Također, aktivnosti su mi dale drugačiju perspektivu gledanja na sport i sportske aktivnosti.”

Educational outcomes:

  • Through their own experience, participants will get acquainted with various sports games and activities that favour the development of social skills
  • Participants will be introduced to the theoretical framework of experiential learning and reflection (debriefing)
  • Participants will learn the basic steps in leading the reflection process after the activity
  • Participants will learn how the sports principle can be adapted and used in their field of work

Mode of operation:

Education contains a theoretical framework and practical application. Participants will go through exercises and activities that they can later use in working with a group / class and they will actively participate in the learning process.

After the training, all participants will receive a script with the activities they will go through in the training as well as with some additional activities that they can use later in working with the group / class.

Education is led by:

Tena Kostanjšek – social pedagogue and author of the prevention program “Tribo moderna – capoeira for tolerance and non-violence” in which capoeira is used as a tool for learning social skills. Lecturer at the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences in Zagreb: “Capoeira as a tool in working with children and youth at risk.” She has over 15 years of experience working directly with groups of children, youth and adults, NLP practitioner, writer of the “Sports activities as a pedagogical tool” manual.

For more detailed information, cooperation and our offer, contact us at info@amazonas.hr or 098/224-834

Education is possible to be held in english language.

Impressions of the participants:

"Today's education is one of the best I have participated in. The activities changed quickly, after each activity we received feedback / useful information on how to use the acquired knowledge, and each of the activities was dynamic, fun, interesting and inspiring. Thanks to the trainer! ”

"Only praise for the workshop. Very dynamic, interesting and useful. I will use what I have learned in working with children. "

"I was delighted with the education because it was full of examples that we can simply apply in our work. The lecturer did an excellent job and gave a lot of examples and explanations. I liked that we were active participants in every part of the education. I look forward to the next education! Praise!"

“The training activities were great, very useful and applicable! Also, the activities gave me a different perspective on looking at sports and sports activities. ”