Capoeira za razvoj socijalnih vještina

Inovativni pristupi (capoeira, sport i sportske aktivnosti) koje koristimo u radu s djecom i mladima rezultiraju povećanjem broja suradnika na našim projektima, povećanjem interesa škola i pojedinaca za provedbu naših aktivnosti, a time i razvojem novih Amazonas programa. U području rada na razvoju socioemocionalnih vještina djece kroz sportske aktivnosti proveli smo i provodimo nekoliko tematskih programa.

Ciklus radionica 'Capoeira za razvoj socijalnih vještina' – otvoreno za upise

‘Capoeira za razvoj socijalnih vještina’ program je kreiran na temelju dugogodišnjeg iskustva rada s djecom na razvoju samopoštovanja, samoefikasnosti, socijalnih vještina i emocionalne samoregulacije kroz različite oblike sportskih igara i aktivnosti. Grupno bavljenje sportom povezuje se s velikim brojem pozitivnih psihosocijalnih ishoda kod djece kao što su: širenje mreže vršnjačkih odnosa, bolje vještine rješavanja sukoba, bolja psihološka otpornost, prevencija anksioznosti i depresije, više samopoštovanje i općenito veće zadovoljstvo životom. U ovom programu, upravo ti pozitivni elementi sportskih aktivnosti prilagođeni su i kreirani na način da ciljano potiču socijalno učenje.

Program se sastoji od 10 radionica organiziranih u različite tematske cjeline tijekom kojih prolazeći kroz brojne sportske igre djecu stavljamo u situacije koje nam pružaju priliku da s njima učimo socijalne vještine, vještine emocionalne samoregulacije te da radimo na podizanju njihova samopoštovanja i samoefikasnosti te smanjenju socijalne anksioznosti.

U ciklus je uključeno i do 4 sata savjetodavnog rada za roditelje sa psihologom ili socijalnim pedagogom, što omogućuje roditeljima da uz stručnu podršku poboljšaju vještine roditeljstva i uče o mogućnostima pristupa djetetu u specifičnim situacijama te izgradnji kvalitetnog odnosa s njim.

Novi ciklus počinje na jesen. Uvijek je namijenjen djeci unutar iste dobne skupine. Rad je u malim grupama, do maksimalno 8 polaznika. 

Za dodatne informacije i prijavu javite nam se mailom: info@amazonas.hr 

Radionice u razredima za učenike osnovnih škola

Sportski pristup proveli smo i kroz nekoliko preventivnih programa s razrednim odjeljenjima u osnovnim školama. Ciklus od pet radionica Više od sporta – alat za promjenu namijenjen je učenicima od 4. do 6. razreda te se provodi u razrednim odjeljenjima. Usmjeren je na osvještavanje snaga i slabosti razreda kao tima te razvoj pozitivne atmosfere i timskog rada kroz sportske igre s loptom (košarka, graničar).

Program Ritam razreda sastoji se od 10 radionica za učenike nižih razreda osnovnih škola te je usmjeren na razvoj suradničkih odnosa u razredu, prihvaćanje različitosti i razvoj solidarnosti u razredu. Razvija vještinu grupnog rješavanja problema, a sastoji se od timskih igara i aktivnosti koje uključuju trčanje i jednostavne sportske zadatke. Program je u šk. god. 2019/20 proveden u OŠ M.J. Zagorke u Zagrebu u suradnji s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom te je bio tema diplomskog rada naše suradnice, uskoro diplomirane socijalne pedagoginje Katarine. Očekujemo rezultate istraživanja.

Za provedbu programa u vašoj školi, kontaktirajte nas.

Programi se provode u sportskoj dvorani.

podrška roditeljima

Amazonasov tim čine stručnjaci iz područja psihosocijalnog rada, a uz uži tim s nama djeluje i širi tim stručnjaka – volontera psihoterapeuta. U okviru naših preventivnih programa nudimo savjetovanje s roditeljima i mogućnost psihoterapije. 

Od 2021. provodimo projekt „Osnaženi- podrška roditeljstvu na Trešnjevci“ u suradnji s CZSS Zagreb- podružnicom Trešnjevka.

Na području Trešnjevke postoji izražena potreba za socijalnim uslugama za roditelje, a kroz ovaj projekt osiguravamo pristup upravo onim uslugama koje su prepoznate kao deficitarne.

Kroz besplatno individualno savjetovanje i psihoterapiju, roditeljima korisnicima CZSS pomažemo da se bolje nose sa svakodnevnim problemima, da lakše prihvaćaju izazove roditeljstva, uspješnije definiraju vlastite ciljeve i razrade strategije kako da ih dostignu te radimo na povećanju samopouzdanja i pružamo emocionalnu podršku.

Uz individualno savjetovanje/psihoterapiju, organiziramo i provodimo cikluse radionica škole roditeljstva. Kroz aktivnu suradnju roditelja i izvoditelja, prolazimo kroz važne teme odgoja za svakog roditelja (stilovi roditeljstva, komunikacija unutar obitelji, postavljanje ciljeva u odgoju, uloga očekivanja u odgoju, samopouzdanje djece, izazovi roditeljstva u modernom dobu), a stečena znanja roditelji mogu primijeniti i u kontekstu vlastitih obitelji te na taj način pozitivno utjecati na obiteljsku klimu.

Kao dio projekta organiziramo i razne oblike kreativnih radionica za sve zainteresirane roditelje i njihovu djecu, kako bismo potaknuli obiteljsko zajedništvo i pomogli obiteljima iz zajednice da se zajedno s nama zabavljaju, uče i rastu!

Osim u okviru preventivnih programa, nudimo uslugu savjetovanja i roditeljima naših malih i velikih članova i korisnika ostalih aktivnosti, a isto tako, rado ćemo vam preporučiti dodatnu podršku naših suradnika terapeuta. A ako u nekim situacijama ne budemo znali kako pomoći, sigurno vas možemo informirati o postojećim uslugama u zajednici i preporučiti vam organizacije i/ili insititucije koje pružaju podršku djeci i obiteljima.

Za dodatnu podršku u procesu odgoja javite se mailom ili telefonom:
mob: 097 656 6509
e-mail: savjetovanje@amazonas.hr

Savjetodavni rad u Amazonasu provode Tena, socijalna pedagoginja s preko 15 godina iskustva izravnog rada s djecom i obiteljima, menadžerica svih programa socijalne podrške, Adrian, magistar psihologije, s višegodišnjim iskustvom savjetodavnog/psihoterapijskog rada s djecom i obiteljima, voditelj projekta “Osnaženi- podrška roditeljstvu na Trešnjevci” i  provoditelj Tribo Moderna programa i Ana Šimić, socijalna radnica s preko 20 godina iskustva savjetodavnog rada s djecom, mladima i odraslima, koordinatorica psihosocijalnih programa.

Savjetovanje/psihoterapiju također provode naši suradnici, stručnjaci u edukaciji ili sa završenom edukacijom nekog od priznatih terapijskih pravaca (gestalt, kibernetika, realitetna terapija, kognitivno bihevioralna i drugo).